MENU

İdarə Heyəti

Şövqi Bünyatov

İdarə heyətinin sədri

Kərim Qardaşəliyev

İdarə heyətinin üzvü

Qurbanəli Əliyev

İdarə heyətinin üzvü

Rüstəm Məmmədov

İdarə heyətinin üzvü