MENU

Avropa Əczaçılar Birliyi: “Ətraf mühitə əczaçılığın təsiri”

Sosial şəbəkələrdə paylaş

Əczaçılar Birliyi farmasistlərin çevrə üzərində yarada biləcəyi mənfi təsirlərlə bağlı artan təşvişlərini paylaşırlar və nəticədə, gələcək nəsillərin sağlamlığını və təhlükəsizliyini qorumağa yardım edir. Eyni zamanda, dərmanlar ictimai sağlamlığın yüksək səviyyəsini təmin etməkdə kritik bir rol oynayırlar. Bir tərəfdən farmasistlərin çevrə üzərində yarada biləcəyi potensial mənfi təsirlərin qarşısının alınması üçün artan müdafiə və uyğun siyasi yanaşmalar arasında doğru bir vəziyyət əldə edilməli, digər tərəfdən isə ictimai sağlamlığa faydasını sübut edən təhlükəsiz və effektiv dərmanlara giriş mümkün olmalıdır.

Avropa Komissiyası, tələb edildiyi kimi, Farmasistlərin Çevrədə rolu üçün Avropa Birliyinin Strateji Yanaşmasını təqdim edib. Bu rol, insan və veterinar tibbi istifadə üçün farmasistlər üçün, farmasistlərin həyat dövrünün bütün mərhələlərini əhatə edən altı əməliyyat sahəsini tanımlayır və nəticədə yerində düzəlmələrin edilə biləcəyi yerlərdən danışır. Avropa komunal aptek sektoruna ən uyğun olan sahələr aşağıda müzakirə edilir.

1.Maarifləndirməni artırmaq və əczaçılıqdan ehtiyatlı istifadəni təşviq etmək

2.Daha yaşıl istehsalın təşviqi

3.İsrafın azaldılması və tullantıların idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi

AVROPA ƏCZAÇILAR BİRLİYİ tibb təsirini azaltmaq və atıqların çevrə üzərindəki mənfi təsirlərinin qarşısını almaq üçün müxtəlif siyasi səviyyələrdə atılmalı olan bir sıra koordinasiya tədbirlərini təklif edir. Xüsusən AVROPA ƏCZAÇILAR BİRLİYİ tələb edir ki:

 1. Üzv Dövlətlər, Avropa Komissiyası və Avropa Tibbiyyə Agentliyi (EMA) ilə yaxın əməkdaşlıq edərək:
  a. Farmasistlərin düzgün istifadəsi və atıq toplanması barədə ictimai yekunluluğu artırmaq üçün tədbir götürsün. Komunal aptekçilər, dərman ekspertləri olaraq, dərmanların düzgün idarə edilməsi və atılması barədə məsləhət vermək üçün uyğun yerləşir və bu səbəbdən onların ictimai kampaniyalarda daha yaxından iştirak etmələri tövsiyə olunur.
  b. Tibb işçiləri üçün farmasistlərin düzgün istifadəsi barədə təlimatlar və məlumat materialları hazırlasınlar. Birlik aptekçilər üçün bu təlimatlar milli və yerli aptek birlikləri ilə yaxın əməkdaşlıq etməklə hazırlanmalıdır ki, aptek praktikasına uyğun inteqrasiyanı təmin etsinlər.
  c. İqtisadi və ya çevrə üzərində risk yaradan farmasötiklərin tibbi tələbələrin təlimində və davamlı professional inkişaf proqramlarında öyrənilməsi məqsədi ilə tibbi tələbələrin təliminə çevrə aspektlərinin daxil edilməsini araşdırsınlar. Bu, Bir Sağlamlıq yanaşmasının bir hissəsi kimi aparılmalıdır.
  d. Daha yaşıl istehsalı təşvik etmək məqsədi ilə farmasistlər üçün çevrə keyfiyyəti standartlarının hazırlanmasını və uyğunluğunun təmin edilməsini təşkil etsinlər.
  e. Farmasistlərin düzgün atılmasını təmin etmək məqsədi ilə, həyata keçirildikdə, dərmanların düzgün atılması üçün ictimai üçün əlverişli bir yol kimi təşkil olunan aptek rəhbərliyi ilə toplama planlarının uyğun maliyyələşdirilməsini təmin etsinlər.
  f. Leftover dərmanlar tərəfindən yaradılan farmasistik atıq səviyyəsini azaltmaq üçün, riskli dərmanların verilməsinin mümkün olduğu qədər müalicə müddətinə uyğun gətirilməsini təmin etsinlər.
 2. Avropa Komissiyası, çevrədəki farmasist riskini ünvanlaşdırmaq üçün tədbirlərin sağlam tibbi qərar verməyə imkan vermədiyini təmin etsin.
  b. Üzv Dövlətlər arasında çevrədəki farmasistlərin artan tətil və mənfi təsirləri ilə bağlı tədbirlərin müstəsna praktikaların mübadiləsini təşvik etsin.
  c. Çevrədəki farmasist potensial mənfi təsirini və çevrədəki antimikrobialların varlığının antimikrobial rəzistensin inkişafı və yayılması ilə əlaqələrini doldurmaq üçün hazır bilik çatlarını daha da təşkil etsin və təşvik etsin.
  d. Farmasistik istehsalından və digər mənbələrdən olan boşalma ehtimalı ilə dünya çapında antimikrobial rəzistensin yayılmasına səbəb olduğu şübhə edilən üçüncü ölkələrdə tədbir təşvik etsin.

Read Previous

“Təcrübə olmasa oxuduqların yarımçıq sayılır” Vəfa Alan

Read Next

“Ümumdünya Sağlamlıq Təminatı”